Şcoala Gimnazială "Profesor Nicolae Simache" Ploieşti

Strada Malu-Rosu, Nr. 102, Tel/ Fax 0244-537316, Judetul Prahova

ACTIVITATI DIN SAPTAMANA ALTFEL

Posted by webmaster pe 10 aprilie 2014

DSCN1700

DSCN1686

DSCN1683

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2014-2015

Posted by webmaster pe 22 august 2013

STRUCTURAL ANULUI SCOLAR 2014-2015

Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie pe data de 31 august 2015 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I

Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014

În perioada 1 – 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015 Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015

Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015

Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. (2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014.

Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

”Tu şi cu mine în societate-construind o Europă cu şi pentru copii”

Posted by webmaster pe 28 mai 2013

Proiectul şcolar multilateral Comenius:”Tu şi cu mine în societate-construind o Europă cu şi pentru copii” s-a desfăşurat în perioada 27.05 – 01.06.2013, gazdă fiind Şcoala Gimnazială “Profesor Nicolae Simache” Ploieşti şi au participat profesori şi elevi din 5 ţări:Polonia (ţara coordonatoare), Turcia, Italia, Belgia, Spania şi România.

IMGA0064IMGA0104IMGA0108IMGA0110

IMGA0068IMGA0106

PROIECT COMENIUS

(Cuvânt de bun venit din partea conducerii unităţii,director prof.Pană Georgeta)

                        Direcţiunea, cadrele didactice, părinţii şi întreaga comunitate locală urează „bun venit” reprezentanţilor celor 6 ţări participante la Proiectul şcolar multilateral Comenius:”Tu şi cu mine în societate-construind o Europă cu şi pentru copii”:Polonia (ţara coordonatoare), Turcia, Italia, Belgia, Spania şi România.

  Acest proiect se derulează în perioada 2011-2013 şi cel de-al doilea an de proiect se încheie4 cu mobilitatea transnaţională în România,  Ploieşti-Prahova iar şcoala gazdă este Şcoala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache”.

  La această întâlnire de proiect participă profesori şi elevi din 5 ţări ceea ce permite realizarea schimbului intercultural de idei, comunicarea continuă în limba de lucru a proiectului şi rezolvarea eficientă a punctelor din agenda de lucru.

  Sistemul de învăţământ din fiecare ţară are particularităţile proprii, determinate de condiţiile economice, sociale, politice, de gradul de cultură şi civilizaţie al societăţii, de tradiţiile specifice şi de conceptele pedagogice pe care le promovează.

Făcând o comparaţie între sistemul de învăţământ din România şi alte ţări din Uniunea Europeană, se observă unele asemănări dar şi deosebiri în ceea ce-l priveşte. În România sistemul de învăţământ este organizat pe niveluri, asigurând coerenţa şi continuitatea instruirii şi educaţiei, în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi individuale: Începând cu anul şcolar 2012-2013, învăţământul primar cuprinde şi clasa pregătitoare şi funcţionează ca învăţământ de zi. Studiile gimnaziale se încheie cu examenul de Evaluare Naţională care permite înscrierea la concursul de admitere în licee.

Studiile liceale se încheie ci examenul de bacalaureat care permite obţinerea unei diplome pe baza căreia elevii se pot înscrie la concursul de admitere în învăţământul superior. Pe lângă diploma de bacalaureat, liceele eliberează şi un atestat profesional care facilitează integrarea în muncă a absolvenţilor.

  Planul de învăţământ cuprinde ariile curriculare: limbă şi comunicare, matematica şi ştiinţe, om şi societate, arte, educaţie fizică şi sport, tehnologii, consiliere şi orientare.

  În România alături de învăţământul de stat funcţionează şi învăţământul particular. Există aproape 400 de şcoli private în care învaţă – 47.700 de preşcolari şi elevi.

  Şcoala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache” împlineşte anul acesta 21 ani  de existenţă.

Şcoala, aflată într-o zonă cu populaţie şcolară destul de numeroasă îşi deschide larg porţile la început de an celor câteva sute de elevi care îi trec pragul cu încrederea că au deschis drumul către cunoaştere, sub îndrumarea unor profesori conştieni de nobila menire de dascăl. La fiecare început de an şcolar, oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache”s-a diversificat, din dorinţa de a veni în sprijinul părinţilor ce îşi trimit copiii spre educare manifestând deschidere faţă de tot ce este nou şi autentic în domeniul educaţiei.

 Şcoala îşi desfăşoară activitatea într-un local cu 2 etaje, 22 săli de clasă, laboratoare, cabinete, o bibliotecă cu peste 10817 volume, amenajată ergonomic. Şcoala are amenajată o sală de sport modernă, iar spaţiul exterior este format dintr-un teren de sport şi o curte pentru recreere, cu o instalaţie de nocturnă.

  Şcoala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache” este un reper educaţional al sistemului de învăţământ prahovean, promovează un învăţământ modern, deschis, flexibil, capabil să asigure formarea armonioasă a personalităţii, dezvoltarea echilibrată a competenţelor, integrarea în comunitate, asigurând un raport optim între grupurile de interes – elevi, părinţi, cadre didactice, autorităţi locale, agenţi economici, orientarea politicii educaţionale pe calitatea serviciilor şi obţinerea performanţelor.

Între obiectivele întâlnirii din şcoala noastră putem evidenţia: familiarizarea tuturor participanţilor cu particularităţile învăţământului din România, prin participarea la activităţi didactice: profesor Şuga Marian (clasa a II-a C), profesorii Dobrin Mirela şi Mihai Daniela (clasa a III-a B), profesor Dumitrache Sofia (clasa  a III-a B), profesor Barbu Gabriela Ştefania (clasa I B), profesor Plăiaşu Ioana (clasa a VII-a A).

  • Cunoaşterea specificului local prin intermediul vizitelor tematice – excursie la Bucureşti – capitala României, excursie la Braşov –

Castelul Bran, vizită la Fabrica de pâine „Lido Gârbea”.

  • Identificarea elementelor de identitate culturală ale României, elemente promovate de literatura populară şi cultă, program artistic prezentat de elevii clasei a II-a C, profesor Şuga Marian, întâlnire cu domnul Primar al Ploieştiului, domnul Bădescu Iulian, întâlnire cu domnul Inspector General la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, domnul Horia Toma, vizite la Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” şi Muzeul de Artă Ploieşti.

Dorim ca toate activităţile din cadrul Proiectului şcolar multilateral Comenius:”Tu şi cu mine în societate-construind o Europă cu şi pentru copii” desfăşurate în săptămâna 27.05. – 01.06.2013 să se bucure de un real succes!

                                 BINE AŢI VENIT!

DIRECTOR,

PROF.GEORGETA PANĂ

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

O ZI FARA VIOLENTA

Posted by webmaster pe 8 februarie 2013

no violence 001008

P1060353P1060361P1060351007

002P1060356

Luni,4 februarie 2013,elevii claselor IB(prof.Barbu Gabriela), IC(prof.Dumitrescu Luminiţa),a II-a C(inv.Marian Suga), a III-a B(prof.Dobrin Mirela) si a III-a C(prof.Alkebsi Elisabeta) au organizat activitatea “O ZI FARA VIOLENTA”,activitate desfaşurată în cadrul parteneriatului şcolar multilateral Comenius „YOU AND ME IN SOCIETY-BUILDING EUROPE WITH AND FOR CHILDREN”,2011-2013,proiect finanţat de Comisia europeană.
NU UITA!
Agresivitatea are efecte distrugãtoare asupra unei persoane sau unui grup, afectând relatiile interumane.
Violenta se poate combate prin:
Semnale de linistire
Un zâmbet prietenos
O strângere de mânã
Cadouri
Cultura (lectura, muzica, pictura)
Sportul
Prietenia
Coordonator proiect,
Prof.Mirela Dobrin

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar

Posted by webmaster pe 31 ianuarie 2013

Vineri, 01.02.2013, începând cu ora 9,30, va avea loc Faza pe Municipiu – retur baschet fete în cadrul unităţii noastre şcolare, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi coordonat de prof.Stângă Carmen Cătălina.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nicolae Simache – profesorul, cărturarul, muzeograful

Posted by webmaster pe 12 decembrie 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ZIUA ŞCOLII “PROFESOR NICOLAE SIMACHE”

Posted by webmaster pe 5 decembrie 2012

ZIUA SCOLII

Posted in Noutati, Uncategorized | Leave a Comment »

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Posted by webmaster pe 4 decembrie 2012

Elevii clasei a II-a C au sărbătorit 1Simache Decembrie.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Scoala altfel

Posted by webmaster pe 11 aprilie 2012

Excursie

Pe data de 6.04.2011, elevii clasei a II-a B au fost plecati in excursie.

  

  

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Scoala altfel

Posted by webmaster pe 11 aprilie 2012

Oua incondeiate

In data de 5.04.2012 elevii clasei a II-a B, coordonati de doamna invatatoare Dobrin Mirela si impreuna cu parintii, au incondeiat oua.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.